Polityka prywatności
Polityka prywatności i stosowania cookies

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu na stronie internetowej: www.comtelgroup.pl jest COMTEL Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku, adres: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” lub „Usługodawca”– „My”.
II. Administrowanie danymi osobowymi

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że zbiera następujące dane osobowe:
  1. dane zbierane aktywnie:
   • imię i nazwisko oraz/lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy pod którą działa, nazwę Użytkownika, adres e-mail i hasło, których Użytkownik będzie używał podczas korzystania z Systemu B2B. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z większości usług Systemu B2B. Odmowa podania tych danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług przez Comtel Group.
   • aby skontaktować się z Operatorem Systemu B2B Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza kontaktowego w ramach którego będzie podawał: imię i nazwisko lub nazwę pod którą działa, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Podanie danych jest niezbędne dla skontaktowania się z Operatorem Systemu B2B, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu.
  2. Dane zbierane biernie (dane eksploatacyjne) – dane zbierane przez serwer lub program do analizy zachowań klienta na stronie podczas każdorazowej wizyty Użytkownika, nie wymagające podania ich przez użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Powierzone dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu w jakim zostały mu przekazane. Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży oraz czynności prawnych im towarzyszących, które integralnie są związane z zawartą umową sprzedaży. Dane będą wykorzystane również do:
  1. przesyłania drogą e-mailową informacji, treści reklamowych o tematyce związanej z tematyką oferty Comtel Group jeżeli użytkownik zapisał się do newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji,
  2. do przesyłania ofert handlowych skierowanych do grup użytkowników lub całej bazy zarejestrowanych użytkowników, która może być związana z prezentacją Systemu B2B lub ofertą Systemu B2B, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji
  3. do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do systemu
  4. do udzielenia odpowiedzi na zapytanie – dotyczy danych zbieranych podczas korespondencji użytkownika z Comtel Group;
 4. W określonych okolicznościach i pod określonymi warunkami, Użytkownikom przysługują inne prawa obejmujące prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych i prawo do złożenia skargi, jako administratorowi, do właściwego organu ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas obowiązywania zgody, którą osoba, której dane dotyczą może cofnąć lub ograniczyć w dowolnym momencie. Jeśli to zrobi, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w celach, których dotyczy cofnięta lub ograniczona zgoda.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie, w szczególności mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba naszych pracowników. Pracownicy są zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności i przestrzegania środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony. Pracownicy ci są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych tylko na podstawie wyraźnych instrukcji.
 8. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@comtelgroup.pl
 10. Dane osobowe użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
  1. Podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług IT, działającym na zlecenie Administrator jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Administrator lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników Administratora i jego zasobów;
  3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
 11. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Administrator będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 12. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
 13. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 14. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez Administratora oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
 15. Nie stosujemy profilowania, co oznacza, że Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.
III. Pliki „cookies”

 1. Strona internetowa używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) , oraz dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Zostań partnerem.
To się opłaca.
Dokonaj rejestracji profilu firmowego i uzyskaj dostęp do strefy partnera B2B.
Dziękujemy za zaufanie.
Miło Cię widzieć.
Kliknij w poniższy link, aby zalogować się do Strefy Partnera B2B
Szybki kontakt
Szczegółowe informacje w  sprawie dostępu do platformy B2B:

Tel. +48 14 68 63 790
Tel. mob. +48 796 696 694
e-mail: biuro@comtelgroup.pl